среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki Winylowe na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Projekotwanie ploty z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadków.

Balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji a także proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ploty PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak planowane balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий