среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało wprawnym ślipiem trudno je odróżnić.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, banalnej obróbce oraz stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ten towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub wstępnie ociosuje, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i wysyła do miejsca budowy ploty z plastyku na plot i bramę sztachetowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak sklejony spoiwem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam również różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień kamieni na sztacheta PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet, przybierają one wówczas rozmaite atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak dużych złóż kroi się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można także ciąć na sześciany o symetrycznych kształtach, użytkowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy asyście specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nieregularnych kształtów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta plastykowe stosuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zachwalane na balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz własnych upodobań kształt kamiennych tafli może być różnorodny – od łamanych, nierównych, aż po prosto przyciętych prostokątów lub kwadratów. Murki oraz sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek unosi się z kamieni różnorodnego zarysu, ułożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje z kawałeczków o niesymetrycznych obrysach, wypada je adekwatnie zestawiać tzn. tak, żeby forma każdego następnego integrował się z poprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur ekspresowo niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają także mchem i glonami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki pucują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pragniemy, by głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий